Չորեքշաբթի, 24 Հուլիսի, 2024
- Գովազդ -spot_img

Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Սրբազանին Պատգամը. Մեր Սրտերը Ուղղենք Դէպի Աստուած

- Գովազդ -spot_img
spot_img

ԽՄԲԱԳՐԻ ԸՆՏՐԱՆԻ

Անխախտ պահենք այն յոյսը որ կը դաւանինք‚ վստահ ըլլալով` որ Աստուած հաւատարիմ է իր խոստումին: Հոգածու ըլլանք իրարու հանդէպ‚ սիրոյ եւ բարի գործերու մղելով իրար: (Եբր. 10։23-24)

Զատկական բարեբաստիկ տօնին առիթով, սիրով կ՛ողջունենք Լիբանանահայ մեր ժողովուրդի հաւատաւոր զաւակները եւ կը մաղթենք, որ տեսակաւոր տագնապներու ենթակայ մեր ներկայ կացութեան մէջ, յարութեան աւետիսով նորոգուած, նոր պայծառութիւն գտնենք մեր կեանքին համար։

Այսօր մեր Եկեղեցին մեզ կը հրաւիրէ մեր սրտերը ուղղելու դէպի Աստուած՝ դէպի անսպառ շնորհքներու այն աղբիւրը, որ մարդուն առաւել կեանք պարգեւելու ցանկութեամբ, Իր Միածինը ընծայաբերեց Խաչին վրայ։ Արդարեւ, զոհաբերութիւնը, որուն միջոցաւ մեր Տէրը՝  Յիսուս Քրիստոս իր կեանքը նուիրաբերեց մարդու փրկութեան նպատակին, լաւագոյնս կ՛արտայայտեն Աստուծոյ ունեցած անսահման եւ կատարեալ սէրը մարդուն հանդէպ։ Այդ իսկ պատճառով, խաչը, որ մահուան համար ծրագրուած դաժան գործիք էր, Քրիստոսի զոհաբերութեան շնորհիւ դարձաւ երկինքի արքայութեան դռները բացող բանալի։ Ուստի եւ, բոլոր անոնք որոնք կը հաւատան Խաչի զօրութեան, հոգիի աչքերով կը տեսնեն նաեւ Յարուցեալը եւ սանդուխն ի վեր ուղղուելով, կը ձգտին հասնիլ անոր շնորհած յարութեան անմահ կեանքին։

Թերեւս ոմանք խորհին, որ Քրիստոսի Յարութիւնը  բնութեան օրէնքներուն հետ հաշտ չէ։ Սակայն, հակառակ ալ չէ: Բնութիւնն ալ իր մէջ ունի մահուան ու յարութեան օրինակներ։ Արդարեւ, ցորենի հատիկն ալ հողին մէջ թաղուելով կը մեռնի, սակայն որպէսզի դարձեալ նոր եւ բազմարդիւն կեանքով յայտնուի։ Նոյնպէս եւ մարդը, իր մարմինէն հրաժարելով, Աստուածային տնօրինումով, կրնայ դարձեալ փառաւորեալ վիճակով վերադառնալ կեանքին։ Պօղոս Առաքեալ, Կորնթացիներուն գրած իր Ա. Նամակին մէջ կ՛ըսէ.

«Ճիշդ այդպէս պիտի ըլլայ նաեւ մեռելներու յարութիւնը: Մարմինը հող կը դրուի եղծանելի վիճակով‚ եւ յարութիւն կþառնէ` անեղծ. հող կը դրուի անարգ‚ եւ յարութիւն կþառնէ` փառաւոր. հող կը դրուի տկար‚ եւ յարութիւն կþառնէ զօրաւոր. հող կը դրուի իբրեւ շնչաւոր մարմին‚ եւ յարութիւն կþառնէ իբրեւ հոգեւոր մարմին»:      

(Ա. Կորն. 15։42-44)

Հետեւաբար, եթէ աստուածային ‎տնօրինումները չեն համապատասխաներ մարդկային մեր փորձառութիւններուն եւ եթէ մտքով չենք կրնար զԱստուած ճանչնալ եւ ըմբռնել անոր խորհուրդները, ապա հաւատքով ու սրտի վստահութեամբ կրնանք։ Ի վերջոյ, մտքին ունեցած գիտութիւնը այս աշխարհի հարցերուն կը վերաբերի եւ ունի սահման. մինչդեռ սիրտն ու հոգին կը պատկանին Աստուծոյ։ Այդ իսկ պատճառով, առանց հաւատքի, երբեմն դժուարութիւններու մատնուածները, ի զուր կը փորձեն գտնել փրկութեան ճամբայ եւ ի զուր ալ կը սպասեն հրաշքի։

Սիրելի հաւատացեալներ,

Խաչելութենէն ետք, Քրիստոսի աշակերտներն ալ անոր գերեզմանը դատարկ գտնելով, պահ մը երկմտեցան. սակայն, երբ յարութիւն առնելէ ետք Յիսուս անոնց մէջ յայտնուեցաւ, անոնք հաւատացին եւ այդ հաւատքով ալ իրենց կեանքը պայծառացուցին։ Դամասկոսի ճամբուն վրայ, յարուցեալը լուսեղէն կերպարանքով յայտնուեցաւ Սողոսին եւ ըսաւ.- «Սողոս, Սողոս, ինչո՞ւ կը հալածես զիս»: (Գործք. Առաքելոց 9:4) Սողոս տեսած չէր Յիսուսը եւ ջերմեռանդութեամբ ալ ամէն տեղ կը հալածէր անոր հետեւորդները: Սակայն, երբ լսեց  Յարուցեալին ձայնը, խրատուցաւ եւ դարձաւ Պօղոս մեծ առաքեալը, որուն պիտի վիճակուէր հեթանոս աշխարհին տանելու Աւետարանին լոյսը: Ուստի, չսպասենք որ միեւնոյն հարցումը ուղղուի մեզի, մանաւանդ եթէ մեր կենսաոճով մենք ալ զինք կը հալածենք մեր առօրեային մէջ:

Յարութիւնը, արդիւնք էր նոր պատճառի մը, որ է Աստուած։ Իսկ զԱստուած ճանչնալու համար, մարդկային մտքէն աւելի կարեւոր են հաւատքն ու սրտի վստահութիւնը։ Անոնք որոնք իրենց կեանքին մէջ վստահութեամբ ապրած են Աստուծոյ ներկայութիւնը, անվերապահօրէն կը հաւատան թէ մահուան վրայ յաղթանակ տարած մեր Տէրը, այսօր մեզի կու գայ, որպէսզի յաւիտենական կեանքին տանի մարդը։  Ուստի, Յարուցեալին ներկայութիւնը զգալով մեր ներքին հոգեւոր աշխարհին մէջ,  մենք ալ վստահութեամբ սկսինք այստեղէն հաւատքով նայիլ դէպի յաւիտենականն ու յաւերժը, որպէսզի նաեւ կարենանք վերադառնալ հոն։

Եդէմի դրախտին մէջ, մարդը կեանքին կը նայէր բոլորովին անմեղ աչքերով. մինչդեռ այսօր, մեր ապրումներն ու իղձերը այնքան կապած ենք այս աշխարհին, որ երբեմն նոյնիսկ բոլորովին անջատուած ենք Աստուծմէ ու դարձած անգիտակ։

Սուրբ Յարութեան տօնը Եդեմական դրախտին քաղցր յիշատակը կը բերէ մեզի եւ այդ յիշատակին մէջ, մենք ափսոսանքով պէտք է զգանք մեղքին պատճառով մեր ունեցած կորուստներուն մեծութիւնը եւ Դրախտին կարօտով, մեր սրտերը ուղղենք դէպի Աստուած՝ դէպի Յարուցեալը, որ այսօր իր փրկաւետ ձեռքը մեզի երկարելով, մեզ կը հրաւիրէ վերադառնալու մեր էութեան։

«Ուստի‚ սիրելի՛ եղբայրներս‚ ամուր եւ հաստատո՛ւն մնացէք‚ միշտ աւելիո՛վ աշխատեցէք Տիրոջ գործին համար‚ գիտնալով որ ձեր յոգնութիւնը առանց վարձատրութեան չի մնար Աստուծոյ առջեւ:                                 (Ա. Կորնթ. 15։58)

Ս. Յարութեան տօնին առիթով, սրտագինս կը շնորհաւորենք Թեմիս հոգեւորականաց դասը, ժողովականութիւնը, մեր եկեղեցիներու, վարժարաններու, համայնական մեր կեանքէն ներս գործող մեր ազգային կառոյցներու ու մարմիններու պատասխանատուները ու մեր սիրեցեալ ժողովուրդի բոլոր զաւակները։

Սրտովին կ‏‏þաղօթենք, որ Յարուցեալին հետեւելու, անոր նմանելու ու հասնելու տենչով,  այս դժուարին ու անորոշ ժամանակներուն, մեր շրջապատին ընծայուած ծառայութիւներուն ընդմէջէն, հաւատարմութեամբ կարողանանք կատարել Աստուծոյ կամքը եւ կենդանանալ հաւատքով, երազներով, իղձերով եւ իտէալներով։

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։ Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի։

Մնամ սիրոյ ողջունիւ աղօթարար՝

Շահէ Արք. Փանոսեան

Առաջնորդ Հայոց Լիբանանի

Secure Your Child’s Place at
DREAM BRIDGEMAN ACADEMY

Dream Bridgeman Academy is an international school in Yerevan deploying the Oxford International Curriculum under the supervision and evaluation of Oxford University Press.
It caters for children between the ages of 1.5 yrs to 6 yrs.
Book your tour and secure your place now.
Phone: +374 93 703005
www.bridgeman.am

spot_img
- Գովազդ -spot_img
- Գովազդ -spot_img
- Գովազդ -spot_img

Ara D. Kassabian CPA, based in Glendale, California, provides a full range of tax preparation, accounting and bookkeeping services, either in your facility or at our location. Making it quick and easy to file your taxes.

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին

ԼՐԱՀՈՍ

Pyro Drone is the leading source of professional FPV drone racing parts, gear, and accessories. We strive our best to deliver the latest and most reliable FPV gear available on the market. Bringing the highest quality at an affordable price, our flagship Hyperlite line is amongst the most competitive FPV drone racing parts in the industry. For FPV racing frames, motors, batteries, straps, and more - Pyro Drone is truly your one stop shop for all things in drone racing!

spot_img
spot_img